Nội thất của ngôi nhà với chủ sở hữu gần 100 tuổi này sẽ khiến bạn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Continue reading “Ngỡ ngàng với ngôi nhà có nội thất toàn màu hồng của chủ nhân gần 100 tuổi”